2002-04-25

Lokal lönebildning 10 år

I år fyller Sveriges första lokala lönebildningsavtal 10 år. Det är Ledaravtalet som legat till grund för chefers lön och karriärutveckling sedan 1992. När chefer som är medlemmar i Ledarna utvärderat avtalet konstateras bland annat att dialogen mellan anställda och chefer har förbättrats tack vare avtalet och att utvecklingssamtal dokumenteras i och med avtalet.

- Vi måste engagera företagen och förvaltningarna och deras arbetsgivarorganisationer att ta sitt ansvar för kuraget och kompetensen att sätta lön bland lönesättande chefer på högre nivåer i dubbel mening. Ledaravtalet ska löna sig för alla chefer, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna.

Ledarna är övertygade om att Ledaravtalet är det bästa konceptet för lönesättning för framtiden. Samtidigt är den stora utmaningen att säkra resultatet i det som händer mellan fyra ögon mellan lönesättande chef och lönesatt chef, samt dialogen om mål, måluppfyllelse och lön. Det behövs också mer information om hur avtalskonceptet ska fungera.

Ett väl fungerande exempel på Ledaravtalet är Volvocars i Göteborg som skrev under avtalet 1996:

- Utvecklingen av Ledaravtalet har varit mycket positiv. 85 procent av Ledarnas medlemmar på Volvocars upplever att de har en bra måldialog och en givande kompetensutveckling. Vi har också lagt ner stora informationsinsatser på att varje enskild medlem ska förstå varför löneutvecklingen ser ut som den gör. Sedan är det inte säkert att alla gillar den summan, säger Heinz Bisenius, vice ordförande i föreningen för chefer inom motor och verkstad (MOVE) inom Ledarna.

Även arbetsgivarsidan är tillfreds med hur Ledaravtalet har utvecklats:

- Ledaravtalet har varit banbrytande för tänkandet kring lokal lönebildning och påverkat lönebildningen på hela arbetsmarknaden, säger Almegas VD Göran Trogen, som var med och avtalade fram avtalet. Med detta avtal har verkligen medarbetaren kommit i centrum och dennes ansvarsområde, kompetens och framförallt resultat. Men det krävs att cheferna sätter mål, följer upp resultat och sätter lön. Det har på många håll tagit tid och företagen har fått lägga ner mycket arbete innan resultat har visat sig. Men de som satsat på avtalet är mycket nöjda och våra företag är ense om att detta är rätt väg att gå. Tyvärr påverkas tillämpningen negativt av att andra organisationer på arbetsplatserna fortfarande har traditionella avtal.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem