2006-11-16

Myt att utländskt ägande är sämre för lönebildningen

Lönebildningen blir ofta bättre i svenska företag som får en utländsk ägare. 4 av 10 anser att ägarbytet har varit positivt för lönebildningen, visar en färsk undersökning från Synovate Temo. Den tar därmed udden av myten om att utländskt ägande måste innebära försämringar. Bakom undersökningen står chefsorganisationen Ledarna och flera förbund inom Svenskt Näringsliv.

Att ägarbytet har påverkat lönebildningen positivt anser 44 procent av företagsledarna, 42 procent av cheferna och 31 procent av de fackliga företrädarna.

Bättre struktur med klarare riktlinjer är en av de förändringar som skett sedan företagen bytt ägare, enligt undersökningen.Vissa tycker också att de fått mer självbestämmande och frihet att sätta löner. Företagsledningens engagemang i lönebildningen har också ökat.

- Företagsledningarnas engagemang är en förutsättning för att lönebildningen ska fungera. Rollerna i lönesättningen måste bli tydligare och cheferna måste få chans att lära sig mer om att sätta lön, säger Annika Elias, förbundsordförande i Ledarna.

- En slutsats är att ägarbytet i sig har varit positivt, att det har blivit en tydligare koppling mellan resultat och lön, säger Bengt Huldt, vd i Metallgruppen, en av de arbetsgivarorganisationer som står bakom undersökningen.

Undersökningen:

Undersökningen genomfördes bland svenska privata företag som fått utländska ägare de senaste tio åren. Den baseras på 400 intervjuer med företagsledare, lönesättande chefer och fackliga företrädare under perioden augusti-september 2006. 

Medverkande arbetsgivarorganisationer är:

Industri- och Kemigruppen, EFA, Sveriges Byggindustrier, TransportGruppen, Grafiska Företagens Förbund, Metallgruppen, EIO, Maskinentreprenörerna, Skogsindustrierna, Almega.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem