2007-06-19

Närmaste chefen får toppbetyg av medarbetarna - men cheferna själva tveksamma till fortsatt chefskarriär

9 av 10 yrkesarbetande har förtroende för sin närmaste chef. Men bland cheferna själva är långt över hälften (63 %) avvisande eller osäkra på om de vill klättra i sin chefskarriär. Det visar Chefsbarometern, en undersökning bland drygt 1000 chefer och 600 medarbetare genomförd av Synovate Temo på uppdrag av Ledarna.

Drygt 6 av 10 medarbetare svarar ett rungande "ja, absolut" på frågan om de har förtroende för sin chef. Ytterligare nära 3 av 10 svarar ’ja, kanske’. Sammantaget innebär det att en mycket stor majoritet, 89 %, av medarbetarna har förtroende för närmaste chefen.

– Chefer i Sverige åtnjuter ett stort förtroendekapital, ett viktigt kapital för att företag och verksamheter ska ledas framgångsrikt, säger Annika Elias, förbundsordförande på Ledarna.

Bland cheferna själva är många tveksamma eller till och med ointresserade av att få en högre befattning som chef. 37 % av cheferna svarar att de vill avancera, 20 % är osäkra och hela 43 % svarar nej på frågan om de vill klättra yrkesmässigt.

Tidigare undersökningar visar att svenska chefer tycker att arbetet är roligt och känner engagemang för verksamhet, chefsroll och medarbetare. Chefer vill vara goda chefer men de saknar ofta rimliga förutsättningar. Bland dessa förutsättningar räknas mandat och befogenheter att fatta beslut, en tydlig chefstitel och ett tydligt uppdrag.

Ledarnas Chefsbarometer 2007 pekar på en rad brister:

 • 3 av 10 chefer med personalansvar kallas inte för chef.
 • Bara hälften av cheferna är övertygade om att de har en gemensam syn på prioriteringar med sin överordnade.
 • Bara hälften av cheferna anser att de har full handlingsfrihet och befogenheter att utveckla verksamheten.
 • Chefer utan titeln chef upplever sig ha otillräckliga befogenheter.

– Om chefer ska kunna bidra till företagets resultat måste de självklart ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Annika Elias.

Faktaruta "Vem är chefen 2007?"

 • Andel kvinnor, 28 % (Källa denna siffra: Medlingsinstitutet)
 • Genomsnittsålder 54 år
 • Medianlön 32.000 kr/månad
 • 5 % utlandsfödda
 • Utbildningsnivå
  56 % högskola/universitet
  38 % gymnasium
  6 % grundskola
 • 63 % avvisar eller är tveksamma till att avancera till högre befattning

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem