2004-11-22

Offentliga chefer har sämre förmåner

Två av tre privatanställda chefer har andra förmåner vid sidan av sin lön. Inom den offentliga sektorn är motsvarande andel en tredjedel trots att de offentliganställda cheferna i genomsnitt är äldre, mer erfarna och har fler underställda. Detta visar Ledarnas Chefsbarometer 2004.

Chefsbarometern bygger på en Temo-undersökning med svar från över 1.000 chefer i privat och offentlig sektor.

Enligt undersökningen har var tredje privatanställd chef (35 procent) förmåner i form av bonus eller resultatbonus, var femte (20 procent) har pensionsförmån och mer än var tionde (12 procent) har fri telefon. Den enda sorts förmån som offentliga chefer har i större utsträckning än privata är sjukvårdsförmåner.

- Resultaten visar att det krävs bättre chefsvillkor inom den offentliga sektorn, säger Annika Elias, ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse, i en kommentar. Det är viktigt att se över och utveckla belöningsformerna för cheferna. Annars kommer det bli mycket svårt att tillsätta alla de chefstjänster som blir lediga i samband med att de stora årskullarna födda på 1940-talet går i pension.

Undersökningen visar också att privatanställda chefer i större utsträckning än offentliganställda förhandlar själva om sin lön. De är även i större utsträckning nöjda med sin nuvarande lön. Dessa resultat bekräftas av en annan undersökning som Ledarna nyligen genomfört bland chefer. Totalt har över 2 000 chefer svarat i de två undersökningarna.

Av undersökningarna framgår att offentliga chefer i mindre utsträckning än privata tycker att de genom lön och andra förmåner kompenseras för det extra ansvar som de måste ta som chefer.

 

Ledarna har i två undersökningar - Chefsbarometern 2004 och Chefspanelen - intervjuat över 2 000 chefer.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande Temo-undersökning som täcker in ett representativt urval av alla chefer i Sverige. Ledarnas Chefspanel är en egen internetbaserad undersökning. Undersökningarna genomförs i syfte att få en representativ bild av chefers attityder och hållningar i dagsaktuella chefsfrågor, öka förståelsen i samhället för hur chefer har det i dag och att utveckla ännu bättre chefstjänster. Chefer som vill delta i Chefspanelen kan registrera sig på:
www.ledarna.se/chefspanelen

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem