2005-05-31

Unga byggchefer skapar framtidsforum för branschen

36 unga byggchefer presenterar idag helt nya idéer för en bättre byggarbetsmarknad inom områdena etik, ledarskap, integration och arbetsmiljö. Idéer som syftar till att riva skråtänkande och skapa en samlad plattform för branschens aktörer.

Ledarskapet är ett nätverk med 36 unga byggchefer som drivs med stöd av Byggcheferna inom Ledarna och Sveriges Byggindustrier. De ska tillsammans åstadkomma ett gränsöverskridande inom byggbranschen. Syftet är att påskynda förändringsarbetet kring etik, integration, arbetsmiljö och modernt ledarskap.

- Vår bransch har inte följt med utvecklingen i samhället. Ledarskapet är ett sätt att bryta upp gamla mönster och stimulera till nytänkande, säger Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier.

Ledarskapets medlemmar är organiserade i sex grupper och varje grupp leds av en fadder. Faddrarna är VD:arna för de Svenska verksamheterna inom NCC, Skanska och PEAB, Cecilia Wikström, folkpartistisk riksdagsledamot, Anna Lundqvist, VD för Kvinnokompetensen AB och Hidayet Tercan, Åhlens.

Bättre arbetsmiljö

En av Ledarskapets grupper har startat ett framtidsforum för fem byggchefer och fem byggare. Ett forum som ger arbetskolleger möjlighet att diskutera den gemensamma framtiden utan fackliga förtecken.

- Vi har en vision om en framtida arbetsplats där hantverkare och arbetsledare har samma lönebildningssystem och samma karriärmöjligheter. Vi är övertygade om att det blir bättre arbetsmiljö och mindre stress om alla som jobbar ute på arbetsplatserna känner samhörighet. Byggbranschens traditionella skråväsende måste skrotas, säger Jessica Löfström, gruppledare samt VD för Expandera Mera AB, ett bemanningsföretag i byggbranschen.

Det är andra året som Ledarskapet har genomförts och Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna och initiativtagare till projektet, ser enbart fördelar med projektet.

- Ledarskapet ger oss en unik möjlighet att få ambassadörer ute på företagen som kan skapa ett tryck och insikter underifrån. Genom att involvera unga byggchefer i det långsiktiga förändringsarbetet är jag övertygad om att vi uppnår fler och snabbare resultat, säger Lars Bergqvist.

 

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Det är den enda skräddarsydda föreningen för byggchefer i branschen. Byggcheferna har idag cirka 14 400 aktiva medlemmar, vilket gör Byggcheferna till den största branschföreningen inom Ledarna.

Sveriges Byggindustrier är byggsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem