2004-12-07

Vanligare att chefer tar hand om mobbning på arbetsplatser i offentliga sektorn

Fler offentliganställda än privatanställda chefer tar itu med trakasserier på sin arbetsplats. Det visar två parallella undersökningar bland chefer som Ledarna har låtit genomföra. Den vanligaste formen av trakasserier både inom den privata och offentliga sektorn är "mobbning, exempelvis utfrysning", medan trakasserier på grund av etnisk bakgrund eller sexuell läggning är mindre vanligt.

I Chefsbarometern har Temo frågat ett representativt urval av landets chefer om de vid något tillfälle har tvingats ta itu med trakasserier på sin arbetsplats. Bland cheferna i den offentliga sektorn svarar 44 procent ja på frågan, medan motsvarande andel bland cheferna i den privata sektorn är 26 procent.

Skillnaden är stor och bilden bekräftas dessutom av en annan undersökning som Ledarna nyligen genomfört bland chefer. Totalt har över 2.000 chefer svarat på frågor.

Av de chefer som tvingats ta itu med trakasserier svarar åtta av tio att det rörde sig om "mobbning, exempelvis utfrysning". På andra plats kommer sexuella trakasserier. Trakasserier på grund av etnisk bakgrund eller sexuell läggning är enligt cheferna mindre vanligt. Även dessa resultat bekräftas av den andra undersökning bland chefer som Ledarna har låtit genomföra.

Björn Bergman tycker att Ledarna har en viktig roll att fylla när det gäller att stötta chefer i deras uppgift att ta itu med trakasserier på arbetsplatserna.

- Vi erbjuder individuellt stöd och rådgivning. Som framgår av undersökningarna är fenomenet vanligt förekommande både på arbetsplatser inom den privata och offentliga sektorn. För att stävja det krävs bra ledarskap, säger Björn Bergman.

 

Ledarna har i två undersökningar - Chefsbarometern 2004 och Chefspanelen - intervjuat över.2 000 chefer.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande Temo-undersökning som täcker in ett representativt urval av alla chefer i Sverige. Ledarnas Chefspanel är en egen internetbaserad undersökning. Undersökningarna genomförs i syfte att få en representativ bild av chefers attityder och hållningar i dagsaktuella chefsfrågor, öka förståelsen i samhället för hur chefer har det i dag och att utveckla ännu bättre chefstjänster. Chefer som vill delta i Chefspanelen kan registrera sig på:

www.ledarna.se/chefspanelen

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem