2012-04-10

Ny förhandlingschef på Ledarna

Helena Hedlund har tillträtt som ny förhandlingschef på Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Helena Hedlund har sedan maj 2011 arbetat på Ledarna som biträdande förhandlingschef. Som biträdande förhandlingschef har hon haft i uppdrag att bygga upp Ledarnas branschsatsning som syftar till att ge medlemmarna service genom ökad branschkompetens.

Arbetet med att stärka branschbevakningen på avtalsenheten pågår parallellt med ett opinionsbildningsarbete som syftar till att öka kunskapen om Ledaravtalet och individuell lönebildning hos arbetsgivarorganisationerna.

– En av de viktigaste frågorna för Ledarnas framtid och våra 87 000 chefsmedlemmar är att få processerna kring den individuella lönebildningen att fungera bättre ute på arbetsplatserna runt om i Sverige, säger Per Hedelin, vd för Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Thomas Eriksson, tidigare förhandlingschef på Ledarna, kommer att i sin nuvarande roll som vice vd fokusera på de utmaningar och den strategiska styrning som Ledarna står inför i egenskap av en växande medlemsorganisation.

Uppdaterat: 2012-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem