Om Kost & Näring

Branschförening för chefer inom kost och nutrition. Vi arbetar för att stödja våra medlemmar i sin yrkesroll och stärka dem på arbetsmarknaden.

Kost & Näring är branschföreningen för kostchefer, måltidschefer, upphandlingsansvariga och kostrådgivare. Varje del av Kost & Närings verksamhet genomsyras av ambitionen att höja statusen och fortsätta lyfta kvaliteten inom de offentliga måltiderna. Från opinionsarbete till konkret stöd i våra medlemmars chefsvardag. Inte bara för de som äter, utan också för dem som lagar och leder.

Kost & Närings spetskompetens inom den offentliga måltidens olika områden genereras inom föreningens fyra fokusgrupper: äldreomsorg, förskola/skola, sjukhus och upphandling.

Genom seminarier och kurser, initiativ på regional nivå och ett aktivt deltagande i den mediedebatten utgör Kost & Näring en arena både för kompetensutveckling och för dialog direkt med nyckelaktörerna inom bransch och industri, vetenskap och politik.

Aktiviteter

Kostdagarna, Kost & Närings årliga konferens, hålls varje vår och alltid på ett aktuellt tema. Under Kostdagarna utses också vinnarna av Årets Granatäpple, för förtjänstfulla insatser inom offentliga måltider. Vi utser även Årets Äppelskrutt, till den eller dem som gjort sig förtjänt av ett vänligt men bestämt nyp i örat.

Kost & Näring har också ett brett internationellt engagemang med systerföreningar i åtskilliga länder och på flera kontinenter. Av omvärlden betraktas Sverige ofta som föregångsland i arbetet med den offentliga måltiden och föreningen har därför bjudits in som talare vid flera internationella konferenser.

Läs mer på Kost & Närings webbplats.

Ordförande: Marianne Backrud Hagberg

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.