Medverka i tidningen Chef

Vill du medverka i vår medlemsbilaga i tidningen Chef? Skicka in dina kontaktuppgifter!

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med medlemmar till reportage eller till att besvara korta frågor.

Tipsa om dig själv eller någon annan – men stäm av med personen ifråga innan du skickar in uppgifter om någon annan än dig själv.

Jag tipsar om: