Fler nyheter
Avtalsnyhet 24 november 2022

Avtal klart! Utveckling av SAP-R samt ny lösning för räddningstjänsten

Centrala parter* har tecknat överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar.

SAP-R stängs för den som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023. I stället ges ett tillägg på 2 000 kronor per månad under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Detta sker samtidigt som tjänstepensionsavtalen utvecklas för anställda inom kommun och regionsektorn och hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal. AKAP-KL byter namn till AKAP-KR där pensionsavsättningarna ökar. De flesta kommer att föras över från KAP-KL till AKAP-KR med vissa undantag. Samma regler gäller för alla anställda, dvs även för dig som arbetar inom räddningstjänsten. SAP-R kommer att finnas kvar i båda pensionsavtalen under de förutsättningar som framgår nedan. 

*Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala Företagens Arbetsgivarorganisation samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.