Fler nyheter
Avtalsnyhet 27 februari 2017

Avtal kring flexpension klart

Ledarna har deltagit i att träffa avtal om flexpension på de avtalsområden inom Almega där Ledarna tecknar kollektivavtal. Undantaget från detta är Medieföretagen där förhandlingar ännu inte har inletts.

Överenskommelsen innehåller regler om ökad avsättning till flexpension och möjlighet att gå ner i tid under senare delen av arbetslivet. Vidare finns även vissa andra avtalsförändringar, bland annat vad gäller anställningsformer och ersättning vid beredskap. De nya reglerna kommer företrädesvis att träda ikraft under hösten 2017.

Överenskommelsens delar

  1. Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal  
  2. Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  3. Avsättning till flexpension i Tjänsteföretag 
  4. Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  5. Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  6. Förändrade regler om anställningsformer 
  7. Förändrade regler om beredskap
  8. Ny förhandlingsordning vid rättstvister