Fler nyheter
Avtalsnyhet 17 december 2018

Bättre ålderspension och omställning inom KFO

Ett nytt avtal mellan KFO och PTK/Ledarna ger många av Ledarnas medlemmar inom KFO-företagen bättre villkor för ålderspension och omställning. Förändringarna gäller från 1 januari 2019.

Ålderspensionen höjs

Den kompletterande, avgiftsbestämda, ålderpensionen för KTP2 höjs från 2 procent till 2,1 procent. Förändringen påverkar dig som jobbar inom KFO och är född 1980 eller tidigare. 

Nytt är också att familjeskyddet administreras av arbetsgivaren, med Folksam som försäkringsgivare. 

Omställning via TRS

Parterna har också kommit överens om tillämpa omställningsavtalet kopplat till trygghetsrådet TRS i stället för TRR.

Genom TRS får medlemmarna nu också tillgång till:

  • stöd för tidsbegränsat anställda
  • stöd vid ohälsa
  • förebyggande arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling.

Konstruktiva förhandlingar

– Förhandlingarna med KFO har förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda med utfallet som gagnar både PTK-förbundens medlemmar och KFO:s medlemsföretag, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk.

Läs mer hos PTK

Läs mer om förändringarna i ålderspensionen

Läs mer om föräsndringarna i omställningsvillkoren