Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 december 2020

Bredare uppslutning stärker överenskommelsen ytterligare

Nu har PTK och Svenskt Näringsliv anpassat den överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som de sa ja till den 16 oktober. Parterna har gjort det för att möjliggöra en bredare uppslutning, efter att LO sa nej. I dag meddelar de två största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, att de ansluter sig till överenskommelsen.

– Det här är en utveckling som Ledarna välkomnar både som enskilt förbund och som en del av PTK. En större del av parterna på svensk arbetsmarknad har visat att den svenska modellen levererar. Basen för överenskommelsen breddas i och med detta och får större legitimitet i partsvärlden och även i den politiska sfären – vilket är bra, kommenterar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller överenskommelsen.

PTK:s pressmeddelande:

En ny situation uppstod den 16 oktober när PTK och Svenskt Näringsliv, men inte LO, valde att ställa sig bakom överenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Detta eftersom målet hela tiden var att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden.

PTK och Svenskt Näringsliv har sedan dess haft överläggningar för att justera avtalet till två parter istället för tre, men också för att öppna dörren för LO-förbund som vill ansluta sig. Villkoret är att de då antar huvudavtalet i sin helhet. Utöver de lösningar som gör det möjligt för LO-förbund att ansluta sig har vissa justeringar gjorts kring visstidsregleringen och reglerna om hyvling. Dessa förändringar gäller för såväl PTK som anslutande LO-förbund och är viktiga för alla anställda.

– Vi har hela tiden strävat efter balans och en bred uppslutning. Det är därför positivt att vi har hittat en lösning som gör att två så stora och viktiga fackförbund som IF Metall och Kommunal väljer att ansluta sig till överenskommelsen. Det är bra för de anställda, bra för hela arbetsmarknaden och det stärker överenskommelsen ytterligare, säger PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt.

Nu krävs lagstiftning i linje med överenskommelsen för att den ska gälla. Detta är en mycket viktig reform som ger Sverige ett helt nytt system för trygghet, omställning och anställningsskydd. Det innebär kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet – både för den som har ett jobb och för personer som är mellan jobb. Överenskommelsen innebär också betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning och utbildning. Samtidigt upprätthålls balansen mellan parterna, det fackliga inflytandet säkras och godtycke vid uppsägning motverkas.

– Nu är det upp till staten att uppfylla sin del i detta. Överenskommelsen är en helhet, där flera delar tillsammans skapar en stärkt anställningstrygghet. Politikerna kan inte välja delar av innehållet och bortse från andra, då faller parternas överenskommelse, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Till PTK.se