Fler nyheter
Avtalsnyhet 26 oktober 2017

Förhandlingar om nytt pensions-, försäkrings- och omställningsavtal med KFO

Arbetsgivarorganisationen KFO (Kooperativa och ekonomiska föreningar) har sagt upp pensions- (KTP), försäkrings- och omställningsavtalen för omreglering. Förhandlingar pågår nu mellan KFO och PTK. Många av PTK:s medlemsförbund har avtal med KFO, däribland Ledarna.

Anledningen till uppsägningen är att KFO vill ha en enhetlig pensions- och försäkringslösning för hela KFO-området. KFOs ambition är också att förenkla för arbetsgivarna när det gäller administrationen av försäkringarna. Berörda avtalsområden på Ledarna är avtal för tjänstemän anställda vid industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning samt avtal för tjänstemän inom KTF.

Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet. Vårt mål med förhandlingarna är att nå en uppgörelse med KFO innan dess samt att behålla jämförbara villkor i så stor utsträckning som möjligt. De lösningar vi har idag är anpassade till våra medlemmar och det vill vi naturligtvis ha även fortsättningsvis, säger Madeleine Warghusen, avtalsansvarig för Ledarna som sitter i PTK:s förhandlingsdelegation. Du som är företrädare får gärna prata med din arbetsgivare om att avtalen är uppsagda och att ni gemensamt följer händelseutvecklingen.

Mer information finns på PTKs webbplats