Fler nyheter
Avtalsnyhet 1 november 2022

Fremia och PTK tecknar nytt huvudavtal

Fremia och PTK har tecknat ett nytt huvudavtal, där omställning ingår. Nu påbörjas den gemensamma uppbyggnaden av en ny omställningsorganisation, som säkrar kompetens- och omställningsstöd för anställda och kompetensförsörjning för arbetsgivare inom den kooperativa och idéburna sektorn.

Det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ger både arbetsgivare och anställda inom Fremias område samma möjligheter som på arbetsmarknaden i övrigt: ökad flexibilitet och mer förutsägbara villkor för arbetsgivarna, och bättre möjligheter för anställda att stärka sin kompetens, både under anställning och vid omställning.

- Det nya huvudavtalet är ännu ett kvitto på att den svenska modellen levererar. Vi tar gemensamt ansvar för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom Fremias sektor, vilket tydligt manifesteras i bygget av vår nya omställningsorganisation, säger Leif Linde, ordförande Fremia.

-Det är mycket glädjande att vi nu kunnat teckna ytterligare ett huvudavtal som stärker anställningstryggheten och kraftigt förbättrar möjligheterna för anställda att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande PTK.

Ny organisation i början av 2023

Den nya omställningsstiftelsen finansieras av premier från arbetsgivare inom Fremias område som börjar tas in från och med den 1 november 2022. Parterna arbetar nu intensivt med att bygga upp en omställningsorganisation, som kommer att erbjuda omställnings- och kompetensstöd från början av 2023.

- Vi har en överenskommelse på plats som ger både arbetsgivare och anställda det fulla paketet, samma regler som övriga arbetsmarknaden när det gäller turordning inom LAS och samma regler för omställningsstöd, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef Fremia.

- Det känns oerhört bra att även våra medlemmar inom Fremias område kommer att få tillgång till hela trygghetsöverenskommelsens kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter att utbilda sig, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.