Fler nyheter
Avtalsnyhet 21 juni 2022

Höjd ålder för intjänande av pension i nytt ITP-avtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt ITP-avtal. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

– Det här är en viktig förändring för många av våra medlemmar som väljer att arbeta längre upp i åldrarna. Att då fortsätta tjäna in ålderspension och även ha rätt till sjukpension är viktigt. Att vi höjer gränsen till 66 år går också i linje med förändringarna i det allmänna systemet, säger Maria Arrefelt, Ledarnas förhandlingschef som ingår i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Det nya avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. ITP1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

Det nya avtalet ligger i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem, till exempel sjukförsäkringen, som också införs den 1 januari 2023. I juni 2021 tog PTK initiativ till att förhandla om ITP-avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, då medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna.

Ett inkomsttak införs också för ITP1. Idag tjänar den som har ITP1 in tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att den som en månad har en inkomst som överstiger 30 inkomstbasbelopp/12, vilket motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av inkomsten som överstiger detta. Det går fortsatt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att få pensionsinbetalningar på hela lönen, oavsett storlek.

Läs mer hos PTK: Höjd ålder för intjänande av tjänstepension

Pressmeddelande från PTK och Svenskt Näringsliv: Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP

Vid frågor kontakta Maria Arrefelt, Ledarnas förhandlingschef, 072-383 20 20, maria.arrefelt@ledarna.se.