Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 december 2017

KFO har sagt upp avtal

KFO har sagt upp pensions- (KTP), försäkrings- och omställningsavtalen per den 31 december 2017. Just nu pågår förhandlingar mellan KFO och förhandlings- och samverkansråd PTK (där Ledarna ingår).

Anledningen till uppsägningen är att KFO vill ha en enhetlig pensions- och försäkringslösning för hela KFO-området. KFO:s ambition är också att förenkla för arbetsgivarna när det gäller administrationen av försäkringarna.

Vad vill PTK och Ledarna?

PTK och Ledarna anser att dagens avtal är bra och bygger på de avtal som brukar gälla för tjänstemän inom privata sektorn. Vi vill inte försämra pensions- och försäkringsvillkoren så vårt mål är att nå en uppgörelse med KFO innan årets slut samt att behålla jämförbara villkor i så stor utsträckning som möjligt. Om vi inte hinner bli klara innan årsskiftet hoppas vi kunna få till en förlängning av gällande avtal så länge vi förhandlar.

Frågor?

Har du frågor och funderingar, prata med dina företrädare på arbetsplatsen eller med Ledarna centralt, till exempel avtalsansvarig Madeleine Warghusen, eller vår pensionsexpert Erica Ropero.

Du får gärna prata med din arbetsgivare om att avtalen är uppsagda och att ni gemensamt följer händelseutvecklingen. Håll även utkik efter uppdaterad information på Ledarnas eller PTKs webbsida.

För mer information, se ptk.se