Fler nyheter
Avtalsnyhet 15 december 2023

Kollektivavtalsförhandlingar mellan OFR-AKV och SKR inleds

Sveriges chefsorganisation Ledarna är medlemmar i OFR och är ett av de fyra ingående förbund inom allmän kommunal verksamhet OFR-AKV.

HÖK-avtalet, Huvudöverenskommelse, kallas det avtal som gäller för Ledarnas medlemmar inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag bland annat räddningstjänsten, Hälso-och sjukvård och vård och omsorg. HÖK-avtalet och allmänna bestämmelse AB löper ut den 31 mars 2024 och kommer att omförhandlas under kommande månader.

Inom ramen för vårt samarbete med övriga förbund inom OFR-AKV har Ledarna understrukit och lyft fram de villkor som behövs för att stärka chefers förutsättningar inom kommuner och regioner. Det finns flera andra yrkeskategorier som företräds av förbunden inom OFR-AKV och Ledarnas roll som chefsorganisation blir därför extra viktig.

Vad har OFR-AKV yrkat?

Ledarna vill framför allt se:

  • En förbättrad löneprocess för våra chefsmedlemmar där de bedöms och får löneökning baserad på deras uppdrag som chef.
  • Chefernas roll är viktigt i tillämpning för löneavtalet därför är det viktigt att de får stöd i löneprocessen av sin arbetsgivare.

Det finns fler yrkanden om arbetstid som berör våra medlemmar, bland annat:

  • Vilo- och ersättningsregler i samband med chefsberedskap.
  • Vi tror också på det ska fortsatt vara möjligt att träffa lokala arbetstidsavtal i dialog mellan chef och medarbetare och lokala parter.
  • Ta bort hinder i det centrala avtalet för att ge utrymme för individuella överenskommelser om exempelvis semesterdagar.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal