Fler nyheter
Avtalsnyhet 6 november 2023

Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom Trossamfund och Ekumeniska branschområdet.

Avtalet gäller från 2023-10-01 till och med 2025-09-30.

Nyheter i avtalet

  • Flexpension införs på avtalsområdet, nivån är 1%.
  • Projektanställning (ytterligare en tidsbegränsad anställningsform införs).
  • Bil i tjänsten - Om arbetsgivare kräver att man skall använda egen bil i tjänsten, skall arbetsgivaren stå för eventuell kostnad som uppstår ifall skada inträffar på bilen under tjänsteutövning.
  • Friskvård - Arbetsgivare skall uppmuntra att arbetstagare tar ut en timme per vecka/utifrån verksamhetens behov, en timmes friskvård, formerna kan variera.
  • Sparande av semester - max 30 dagar istället för 40.
  • Uppsägning under graviditetspenning - Uppsägningen börjar gälla från och med när arbetstagare är åter i tjänst, (enligt tidigare ansökan).

Arbetsgrupp Lägerverksamhet

Rörande införlivande av arbetstidsdirektivet utifrån EU-domstolens praxis.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Martina Perzanowska, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, martina.perzanowska@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal