Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 september 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Svensk Scenkonst

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Scenkonst har enats om ändringar i avtalet om allmänna anställningsvillkor och lönebildningsavtal.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2017 och tillsvidare. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma vid Kungliga Operan, Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Stockholms Konserthus.

Avtalet

Ledarnas lönebildningsavtal är ett sifferlöst processavtal och gäller oförändrat med nedan justeringar.

  • Parterna har träffat avtal om flexpension med ett års eftersläpning i förhållande till märkessättande förbundsavtal. Det innebär att det avsätts 0,2 procent 2017, 0,2 procent 2018, 0 procent 2019 och 0,3 procent 2020. Den sista avsättningen kommer därmed utanför avtalsperioden varför denna, enligt överenskommelse med samtliga tjänstemannaförbund som tecknar avtal med Svensk Scenkonst, får avräknas från löneutrymmet enligt följande: 0,1 procent  från innevarande avtalsperiod och 0,2 procent från 2020.
  • De allmänna villkoren får nya bestämmelser vad avser tidsbegränsad anställning, som nu även får ske vid allmän visstid. Omvandlingsreglerna ändras så att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när en chef varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. Dessutom ändras prövoperioden för en provanställning från tolv till sex månader. Dock kan överenskommelse ske om en förlängning om chefen varit frånvarande under sin prövoperiod.
  • Avtalets förhandlingsordning ändras också vad avser vissa tidsfrister. Från och med den 1 april 2018 gäller till exempel att central förhandling ska begäras inom två veckor vid tvisteförhandlingar som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande eller förklaring att visstidsanställning är otillåten och att anställning ska gälla tillsvidare.
  • Ledarna kommer under avtalsperioden att tillsammans med Svensk Scenkonst se över möjligheten att anordna ett gemensamt seminarium på temat Hållbara Chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Madeleine Warghusen, avtalsansvarig på Ledarna, madeleine.warghusen@ledarna.se.