Fler nyheter
Avtalsnyhet 17 december 2019

Ledarnas avtalsyrkanden har överlämnats till SKR och Sobona

Ledarnas avtalsyrkanden, krav som ställs i avtalsrörelsen när nya avtal ska förhandlas fram, har överlämnats till arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

I veckan har Ledarna, tillsammans med övriga förbund inom Allmän kommunal verksamhet (AKV), överlämnat sina yrkanden inför avtalsrörelsen till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, som är arbetsgivarorganisation för kommunala företag.

Utgångspunkter för yrkandena är bland annat ett hållbart arbetsliv med fokus på inflytande kring flexibilitet och tillgänglighet utanför arbetstid, både för chefer och medarbetare, och krav på utvecklad lokal lönebildning med särskild inriktning på möjligheter för chefer att genomföra löneprocesser.

– Vi har ett gemensamt ansvar att utveckla kollektivavtalen. Det känns särskilt angeläget att det läggs fokus på chefernas förutsättningar, såväl i deras roll som chefer som anställda, för att uppnå ett hållbart arbetsliv och hållbara chefer, säger Helena Hedlund, Ledarnas förhandlingschef.

De nuvarande avtalen går ut 31 mars 2020, och förhandlingarna om de nya avtalen inleds i januari.