Fler nyheter
Avtalsnyhet 1 februari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Almega Tjänsteförbunden

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, bransch Säkerhetsföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor och löner.

Avtalet gäller från den 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

  • Säkerhetsföretagen är ett nytt förbund inom Almega med eget avtal
  • Avtalet har inrangerats från Transportföretagen
  • Avtalet är namnändrat
  • Parterna prolongerar Avtal om Allmänna anställningsvillkor
  • Ytterligare avsättningar till flexpension tillförs med 0,3% den december 2020 samt 0,4% den 1 maj 2022
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet som gäller tillsvidare.

 

Nyheter i avtalet

§ 1 Avtalets omfattning

1.1 Får ny lydelse

§ 2 Anställning

2.1 – 2.4 utgår och ersätts med ny lydelse

2.5 utgår i sin helhet och ersätts med ny bilaga om deltid i pensioneringssyfte, bilaga 3

§ 4 Övertidskompensation

4.1 Rätten till övertidskompensation- Ny bestämmelse

Bilaga 11 utgår och ersätts med ny lydelse - införs som ny 4.3.3

§ 7 Beredskap

Byts i sin helhet och ersätts med ny lydelse

§ 9 Semester

9.2 sammanfallande intjänande- och semesterår - ändras och får ny lydelse

§ 10 Sjuklön

10.3.6 Sjukdom fr o m den 15:e kalenderdagen - uppdaterat exempel 2021

10.5.1 och 10.5.2 Utgår

§ 11 Ledighet

11.6.2 Föräldralönens storlek – uppdaterat exempel 2021

§13 Uppsägning

13.1.1 Ny anmärkning ersätter tidigare anmärkning

13.3 Övergångsbestämmelse utgår

13.4.4 - 13.4.7 Utgår och ersätts med ny lydelse

§ 14 Avsättning flexpension

Utgår och ersätts av bilaga 4

§ 15 Utgår

§ 16 Giltighetstid

Ny lydelse och nytt paragrafnummer, § 14

Bilaga 1 - Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

§ 6 Nattarbete – ny lydelse tillförs stycke 2

Arbetsgrupper

  • Översyn av tillämpningen av Ledaravtalet
  • Hållbara chefer

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.