Fler nyheter
Avtalsnyhet 26 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Almega - Kommunikation

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, bransch Kommunikation har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor och löner.

Avtalet gäller från den1 januari 2021 till och med 31 juli 2023.

  • Parterna prolongerar Avtal om Allmänna anställningsvillkor.
  • Ytterligare avsättningar till flexpension tillförs med 0,3% den 1 mars 2021 samt 0,4% den 1 augusti 2022.
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet som gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet

§ 3 Allmänna åliggande

Paragrafen tillförs nytt Mom 2.

§ 7 Övertid

Mom 2 skyldighet att utföra övertidsarbete får efter att ha tillförts ändringar i första stycket ny lydelse.

Mom 4 Arbete som medför rätt till övertidskompensation får efter att ändringar gjorts i första och andra stycket, samt att tredje stycket strukits i sin helhet, ny lydelse.

Ett nytt Mom 5 tillförs paragrafen varav nuvarande Mom 5 – 8 följd ändras till Mom 6-9.

Mom 7 (nuvarande mom 6) Olika typer av övertidskompensation får efter att ha tillförts ett nytt andra stycke ny lydelse.

§ 8 Mertid

Mom 2 skyldighet att utföra mertidsarbete får efter att ha tillförts ändringar i första, andra och tredje stycket ny lydelse.

§ 11 Semester

Mom 2 semesterns längd får efter flytt till § 7 Mom 5 och/eller ändring av första till sjätte stycket samt övergångsbestämmelsen ny lydelse.

§ 15 Uppsägning

Redaktionell ändring av Mom 4.3

Arbetsgrupper

  • Översyn av tillämpningen av Ledaravtalet
  • Hållbara chefer

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.