Fler nyheter
Avtalsnyhet 8 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Arbetsgivaraliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen för branschen Trossamfund och Ekumeniska organisationer har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Parterna är överens om att Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer förlängs att gälla under perioden 2020-10-01 – 2023-09-30 med tillägg och ändringar enligt bilaga 2.
  • Nytt löneavtal gäller endast för Vision, Akademikerförbunden, samt Kommunal l för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30. För Ledarna gäller Ledaravtalet tillsvidare enligt bilaga.
  • Konsekvensändringar enligt LAS angående rätten att vara kvar i anställning efter 67 år. Texterna revideras till att hänvisa till gällande LAS ålder.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Parterna är överens om att Branschavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer förlängs att gälla under perioden 2020-10-01 – 2023-09-30 med tillägg och ändringar enligt bilaga 2.

Se bilaga (Protokoll)

Arbetsgrupper

Ledaravtalet

Bransch Trossamfund och Ekumeniska organisationer ska delta i en för alla branschkommittéer inom Arbetsgivaralliansen gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska under första halvan av 2021, ta fram en arbetsplan samt material för hur Ledaravtalet så smidigt som möjligt ska implementeras i Arbetsgivaralliansens medlemmars lönebildning.

Förtroendearbetstid

Arbetsgruppen ska under avtalsperioden ta fram goda exempel på tillämpningen av begreppet förtroendearbetstid och utifrån dessa exempel föreslå förtydliganden till bilaga 5 ”Förtroendearbetstid – en vägledning”.

Lägerverksamhet

Arbetsgruppen ska över och komma med förslag till ny bilaga 4 ”Rekommendationer för lägerverksamhet”. Arbetsgruppen ska presenteras sitt förslag senast 2021-10-31.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se