Fler nyheter
Avtalsnyhet 23 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Arbetsgivaralliansen, bransch Idrott

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen, bransch Idrott har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Parterna är överens om att Branschavtal Ideella och Idéburna organisationer träffar överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löneavtal för perioden den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.
  • Ändringar framgår av bilaga 2 Allmänna anställningsvillkor
  • Nytt löneavtal gäller endast för Unionen och Akademikerförbunden för tiden 2020-12-01 – 2023-04-30.
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet och det gäller tillsvidare, enligt bilaga.

 

Nyheter i avtalet om allmänna villkor (läs detaljer i protokollet)

Ändringar avseende allmänna anställningsvillkor § 13 Uppsägning

§ 1 Avtalets omfattning Mom 2 ändras och får ny lydelse.

§2 Anställningar
Mom. 2 får ny lydelse och anpassas till § 32 LAS
Angående uppnådd pensionsålder

§ 4 Semester
Mom. 4:1 tillförs en ny anmärkning angående rätten att växla semesterersättning mot ledighet

§ 11 Uppsägning
Mom 2:6 Uppnådd pensionsålder får ny lydelse

§ 13 Oreglerad arbetstid
Mom 2 Ny anmärkning.

Förhandlingsprotokoll (inloggning krävs)

 

Arbetsgrupper

  • Arbetstid
  • Redaktionell översyn (Avtalsvård)
  • Ledaravtalet

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se