Fler nyheter
Avtalsnyhet 27 januari 2022

Nytt avtal mellan Ledarna, SKR och Sobona

Sveriges chefsorganisation Ledarna (OFR Allmän Kommunal Verksamhet, AKV) har tecknat ett avtal med SKR och Sobona om utbyte av personuppgifter.

Nytt avtal mellan Ledarna (AKV) och Sveriges kommuner och Regioner samt Sobona.

Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom och Sveriges kommuner och Regioner samt Sobona.

Nyheter i avtalet

Syftet med avtalet är att skapa rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal. Tydligare sagt har avtalet tecknats för att vi som parter på central nivå såväl som på lokal nivå ska kunna utbyta uppgifter om våra medlemmar. Utbyte av uppgifter sker för att:

  • Genomföra löneöversyn enligt vid var tid gällande kollektivavtal
  • Framställa partsgemensamt underlag och statistik enligt de ändamål som framgår av SÖK-T
  • Ta fram en del av underlaget för överenskommelse om facklig tid enligt kollektivavtalet om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Oskar Falk, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, oskar.falk@ledarna.se.