Fler nyheter
Avtalsnyhet 23 april 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och SKR respektive Sobona

Sveriges chefsorganisation Ledarna har (inom ramen för OFR – offentliganställdas förhandlingsråd) tecknat en tillfällig överenskommelse avseende semester och semesterförläggning.

I syfte att klara bemanningen under covid-19-krisen samtidigt som arbetstagarnas rätt till semester och återhämtning upprätthålls ges arbetsgivaren möjlighet att förlägga huvudsemestern under maj-september och dessutom under december månad. Detta gäller för samhällsviktiga verksamheter som arbetsgivaren pekar ut särskilt. Huvudsemester som förläggs till december månad ger, förutom rätt till extra semesterdagar enligt AB, även rätt till ytterligare ersättning om 7500 kronor/vecka. Detta kan ske efter lokal MBL-förhandling.

Underrättelse om semester ska enligt överenskommelsen lämnas senast en månad före semestern istället för dagens två månader. Detta gäller alla verksamheter hos arbetsgivaren.

Denna tillfälliga överenskommelse gäller utöver ordinarie avtal och lag under 2020. Överenskommelsen betonar vikten av en god planering med fokus på att säkerställa arbetstagarnas möjligheter till återhämtning och rekreation för att trygga en god och hållbar arbetsmiljö.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Läs mer om avtalet på Ledarnas företradarsidor (inloggning krävs)

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.