Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 februari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Svensk Handel

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Handel har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom Svensk Handel.

Avtalet prolongeras. Ändringar och justeringar gäller från den
2020-12-01 och tillsvidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma inom sektorn.

Nyheter i avtalet

  • Avtalet har justerats i enlighet med lag vad gäller tex LAS och sjuklön.
  • Frågor om visstidsanställningar och vikariat har förtydligats, i enlighet med tidigare träffade överenskommelser.
  • Från och med 2022 kommer semesteråret sammanfalla med intjänandeåret.
  • Avsättningar till så kallad delpension fortsätter enligt överenskommelse med 0,4 % från den 1:a december 2020 till den 30:e april 2023.

Partsgemensamma arbeten

Parterna är överens om att i en arbetsgrupp under avtalsperioden i dialog verka för att öka förståelsen för sifferlösa avtal i allmänhet och i synnerhet Ledaravtalet och dess särart.

Parterna är också överens om att inför kommande avtalsförhandlingar ha en dialog om möjligheten för Ledarna att bli part i flera av Svensk Handels avtal och även om det så kallade inkopplingsförfarandet.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.