Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 februari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Svensk Scenkonst

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Scenkonst har tecknat ett nytt avtal avseende allmänna villkor.

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. (Löneavtalet gäller tillsvidare).

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är tekniska chefer och verksamma inom Kungliga Operan, Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Stockholms Konserthus.


Nyheter i avtalet

  • Avtalet innehåller fortsatt avsättning tillflexpensionför alla medlemmar. Avsättning ska ske med 0,5 % den 1 november 2020 och 0,2 % per den 1 april 2022.
  • Nya regler om sjuklön och karens som genomförts enligt lag tillförs avtalstrycket.
  • Under avtalsperioden kommer de centrala parterna se över möjligheterna att anordna gemensamt seminarium på temat Hållbara chefer.
  • Därutöver ska parterna gemensamt undersöka behovet av partsgemensamma aktiviteter för att förbättra tillämpningen av lönebildningsavtalet.
  • Slutligen är parterna överens om att fortsätta diskussionen kring avtalets omfattning och tillämpning för alla chefer i sektorn inför kommande avtalsförhandlingar.


Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.