Fler nyheter
Avtalsnyhet 2 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna via OFR/S/P/O och Arbetsgivarverket

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivarverket har via förhandlingsorganisationen OFR/S/P/O tecknat ny central avtalsöverenskommelse gällande statliga myndigheter och verk.
  • Avtalet gäller för perioden 1 december 2020 till och med 30 september 2023. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger under perioden.
    Och om lokala parter inte är överens om annat så ska 1,8 procent utgå för OFR tjänstemännen gemensamt per år. Lönerevisionen är retroaktiv.
  • Sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.
  •  Parterna är också överens om att ta fram ett nytt avtal för statlig sektor när en ny Lag om anställningsskydd, LAS, införs.

Vill du läsa överenskommelsen klicka här

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Anna Nilsson, bransch- avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se.