Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 oktober 2022

Nya LAS och ändringar i allmänna bestämmelser inom SKR/Sobona

Från 1 oktober 2022 gäller vissa ändringar i kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB) inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ledarnas medlemmar omfattas av huvudöverenskommelsen (HÖK) inom allmän kommunal verksamhet (AKV). De allmänna bestämmelserna ingår som bilaga till HÖK 20.

Konsekvensändringar när nya LAS införs:

  • Konverteringsregler §4 mom. 4 konverteringsregler för vikariat till tillsvidareanställning kvarstår 18 månader som tidigare.
  • Allmän visstid har bytts ut mot särskilt visstidsanställning när konvertering av projektanställning till tillsvidareanställning blir aktuellt.
  • Undantag för turordning enligt 22§LAS gäller inte inom kommun och regioner.

Övriga ändringar i AB

Ledighet vid enskilda angelägenheter §32 AB

Tydligare bestämmelse om ledighet vid enskilda angelägenheter enligt AB §32. Taket på 10 dagar har ersätts av en dag per tillfälle och vissa tillfällen kan arbetstagare få ledighet upp till 2 dagar. Vilka de enskilda angelägenheterna är framgår av avtalstexten.

Lönereglering vid annan anställning på grund organisatoriska skäl eller sjukdom (protokollsanteckning HÖK)

Sedan tidigare regleras lön för arbetstagare som på grund av organisatoriska skäl (till exempel arbetsbrist) eller sjukdom erbjuds omplacering enligt 7§ LAS till annan anställning utanför anställningsavtalet och som en konsekvens får lägre lön.

Det innebär att mellanskillnaden mellan den gamla och den nya lönen betalas ut som löneutfyllnad under en omställningsperiod. Efter 1 oktober 2022 utgår lönetillägget under 6 månaderistället för tidigare 12 månader. Därefter upphör lönetillägget.

Viktigt att komma ihåg att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om annan reglering.

Sker förflyttning enligt AB §6 gäller inte bestämmelsen utan där behåller arbetstagaren sin lön.

Förkortad tidsfrister från 4 månader till två månader

Efter den 1 oktober 2022 gäller kortare tidsfrister för att kalla till central förhandling. Enligt kommunala huvudöverenskommelsens (KHA) nya lydelse från 1 oktober 2022 har vi max två månader på oss att påkalla central förhandling. Den tidsfristen är idag 4 månader.

Logga in som medlem och hitta ditt avtal under Mina sidor/Mitt kollektivavtal