Fler nyheter
Avtalsnyhet 19 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Medieföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Medieföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för medlemmar inom avtalsområdet.

Nyheter i avtalet

  • Förändringarna i paragraf 10.4 och 10.4.1 rörande Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Texten härrör från Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Om regleringen i Huvudavtalet ändras eller upphör att gälla för detta avtalsområde, gäller detsamma avseende likalydande regler i 10.4 och 10.4.1
  • Förutom anpassning av pensionsålder till 69 år i samband med upphörande av anställning har det inte skett övriga ändringar i allmänna villkor.

 Övrigt

  • Den 1 april 2024 avsätts 0,2 procent till Flexpension. Avsättningen uppgår därmed sammanlagt till 1,3 procent från och med 1 april 2024.

Partsgemensamma Arbetsgrupper

  • Ledarna och Medieföretagen fortsätter det påbörjade partsgemensamma arbetet med Hat och hot ur medieledarens/chefens perspektiv även under denna avtalsperiod.
  • Ledarna och Medieföretagen är överens om att partsgemensamt arbeta för en skapa en bättre tillämpning av ledarnas löneavtal - Ledaravtalet.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se 

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal