Fler nyheter
Avtalsnyhet 10 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Tjänsteföretagen – Serviceföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom serviceföretagen.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar och som är verksamma i medlemsföretag verksamma inom branscher som facility managment, fönsterputs, hemservice, sanering och städ.

Nyheter i avtalet

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden. Ingen avsättning sker under 2023. Men från 1 april 2024 avsätts ytterligare 0,2 procent och den totala avsättningen kommer då att uppgå till 1,3%.
  • Parterna är överens om att tillsätta arbetsgrupper under avtalsperioden med syfte att dels förbättra tillämpningen av Ledaravtalet samt se över chefers förutsättningar att vara hållbara över tid.
  • Ledaravatalet gäller fortsatt tills vidare.

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal