Fler nyheter
Avtalsnyhet 25 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega – Utveckling & Tjänster

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega – Utveckling & Tjänster har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Almega- Utvecklig & Tjänster.

Nyheter i avtalet

  •  Ytterligare avsättning till flexpension med 0,2%. Det sker ingen ökning 2023 men 2024 ökas avsättningen med 0,2% från och med den 1 maj. Avsättningen uppgår då till 1,3%.
  • Parterna är överens som ett gemensamt partsarbete för att förbättra tillämpning av Ledaravatalet samt se över chefens förutsättningar under rubriken Hållbara chefer.

Ändringar i avtalet

  • §2 – Mom 3 Omvandlingsregel för vikariat och avtalad visstid redigeras så att Allmän visstidsanställning ersätts med Särskild visstidsanställning.
  •  §12 Mom 4 – Uppnådd pensionsålder – upphörande av anställning får ny lydelse.
  •  §12 Mom 6, 6.1 samt 6.2 Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist ändras så likalydande text från Omställningsavtalet ersätts med text från Huvudavtalet samt anmärkningar.

Ledarnas löneavtal, Ledaravtalet, gäller fortsatt tillsvidare.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal