Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaalliansen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschområde, ideella och idéburna organisationer och inom branschområde Upplevelse och Kultur.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i organisationer som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

Nyheter i avtalet

  • Avsättningen till flexpension fortsätter enligt plan och kommer att uppnå 1,3 procent från den 1 maj 2024.
  • Avtalet anpassas till de nya ITP åldrarna i förekommande fall.
  • En arbetsgrupp tillsätts för avtalsvård. Arbetsgruppen ska gå igenom avtalen under avtalsperioden och partsgemensamt åtgärda de avsnitt som behövs.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal