Fler nyheter
Avtalsnyhet 14 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschområde, Utbildning och Folkbildning.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i organisationer som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

Nyheter i avtalet

  • Parterna träffar överenskommelse gällande redaktionella ändringar i avtalen Skola/ Utbildning respektive Folkhögskola.
  • En arbetsgrupp tas fram avseende framtagande av rekommendationer kring lägerverksamhet med mera.
  • Parterna är överens om att en förstärkning av tjänstepensionen är nödvändig. Parterna följer utvecklingen av de pensionsöverenskommelser som träffats på andra branschområden under avtalsperioden. Senast den 31 oktober 2024 ska ett analysarbete inledas i syfte att komma överens om ett nytt avtal om flexpension.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal