Fler nyheter
Avtalsnyhet 15 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschområde: Vård och Omsorg.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 september 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i organisationer som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

Nyheter i avtalet

  • Parterna är överens om att införa flexpension i branschavtal Vård och Omsorg. Parterna är överens om att samtliga medlemmar i Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, Vård och Omsorg, per den 1 maj 2023 omfattas av bilaga 3 vilket innebär att en avsättning motsvarande 1,3 procent kommer att avsättas till flexpension från och med den 1 maj 2024.
  • Parterna är överens om att tillsätta följande partsgemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden: Arbetsgrupp heltidsarbete, Arbetsgrupp om förutsättningar för lokalt fackligt arbete och Arbetsgrupp om utvecklingsanställning.
  • Regeln om sex extra uppsägningsmånader från femtiofem års ålder efter tio års anställning, 55/10 regeln, ändras till att gälla från tidigast femtionio års ålder. 59/10 regeln. Det var en del av prislappen för att införa Flexpension.

Läs mer i avtalet som kommer att publiceras på ledarna.se/kollektivavtal

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se