Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Energiföretagens Arbetsgivareförening

Sveriges Chefsorganisation Ledarna och Energiföretagens Arbetsgivareförening, EFA har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom Energibranschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom EFA.

Nyheter i avtalet

  • 9 § Föräldraledighet
    Ny beräkningsformel vid löneavdrag samt föräldraledighetstillägg. Anspråk på föräldraledighet får inte vara äldre än 6 månader. Gäller från 1 januari 2024.

  • 8 § Ersättning för läkarvård, läkemedel m m.
    Ersättningsanspråk får inte vara mer än 12 månader. Gäller från 1 januari 2024.

Hållbara chefer/Ledaravtalet

Ledaravtalet tillförs följande text:
Det ställs höga krav på chefer och chefer måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog mellan chef och närmast överordnad chef kring chefens förutsättningar syftar att skapa hållbara chefer viket gynnar verksamheten, medarbetare och chefen själv.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se


När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal