Fler nyheter
Avtalsnyhet 24 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Fastigo Industriavtal

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo har tecknat ett nytt avtal för avtalsområde Fastigo Industriavtal (I-avtalet) om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för medlemmar inom de ovan angivna avtalsområdena.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Fastigo.

Nyheter i avtalet

Inga nyheter i avtalet om allmänna villkor utan det enda som tillkommit är några redaktionella förtydliganden av befintliga bestämmelser.

Övrigt

  • Ytterligare avsättningar till delpension görs under avtalsperioden med totalt 0,4 % i två steg. En första höjning om 0,2 % sker den 1 april 2023 och därefter en andra höjning om 0,2 % den 1 april 2024.
  • Premien för flexpension uppgår totalt till 2 % efter denna avtalsperiod.

Partsgemensamma arbetsgrupper

  • Ledarna och Fastigo samt övriga parter på avtalsområdet är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som ska genomföra gemensamma informationsinsatser för att öka medvetenheten om löneavtalens innehåll och intentioner.
  • Ledarna och Fastigo med övriga avtalsparter har kommit överens om att tillsätta en strategi- och utvecklingsgrupp för gemensam framtidsspaning inom fastighetsbranschen.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal.