Fler nyheter
Avtalsnyhet 9 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och fem arbetsgivarorganisationer inom Byggnära

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Måleriföretagen, Maskinentreprenörerna samt Plåt & Ventföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för medlemmar inom de ovan angivna avtalsområdena.

Avtalet om lönebildning, Ledaravtalet som är ett tillsvidareavtal löper på oförändrat.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och ledare verksamma i medlemsföretag inom de angivna arbetsgivarorganisationerna.

Nyheter i avtalet

Det har endast skett en förändring i allmänna villkor och det gäller avtal om provanställning. Om tjänstemannen varit frånvarande under provanställningen kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens om en förlängning av provanställningsperioden motsvarande frånvarotiden.

Delpension

Ytterligare avsättningar till delpension görs under avtalsperioden med totalt 0,4 % i två steg. En första höjning om 0,2% sker den 1 maj 2023 och därefter en andra höjning om 0,2% den 1 maj 2024.

Partsgemensamma arbetsgrupper

  • Ledarna och de ovan angivna arbetsgivarorganisationerna är överens om att fortsätta det partsgemensamma arbetet som går under namnet Hållbara chefer. Syftet är att lyfta positiva åtgärder för att nå en hållbar arbetssituation för chefer.
  • Arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av arbetstidsbestämmelserna samt föreslå förändringar i avtalet som kan antas i nästkommande avtalsrörelse.

Övrigt

En tråkig nyhet är att vi tyvärr inte lyckats få till en överenskommelse att partsgemensamt arbeta för en bättre tillämpning av ledarnas löneavtal – Ledaravtalet, vilket är olyckligt. Det var ett av ledarnas viktigare yrkanden som de ovan angivna arbetsgivarorganisationerna valde att inte tillmötesgå, något som känns väldigt tråkigt.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se 

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal