Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Fremia – Samhall

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fremia har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma inom Samhall.

Nyheter i avtalet

§ 5 Anställningsformer

Tidsbegränsad anställning för den som uppnått den ordinarie pensionsåldern enlig ITP-planen (f.n. 65 år) under § 2 Mom 2 utgår. Även omvandlingsregeln för vikariat och avtalad visstid § 2 Mom 3 utgår.

§ 6 Tak för sparande av semesterdagar

Ett tak införs om sparande av 40 semesterdagar. Paragrafen får ny lydelse.

§ 7 Förebyggande sjukpenning

Parterna är överens om att tjänsteman som uppbär förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan ska erhålla ett tillägg till denna sjukpenning. Paragrafen får ny lydelse.

§ 8 Skriftlig försäkran vid sjukdom

Skrivelsen utgår.

§ 9 Tid då föräldralön betalas

Paragrafen får ny lydelse i § 10 Mom1:2.

§ 10 Deltid i pensioneringssyfte

Paragrafen erhåller ny lydelse.

§ 11 Begränsningsperiod vid ordinarie arbetstid

Begränsningsperioden utökas från 4 veckor till 3 månader.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller avtalsansvarig Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal.