Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Fremia – Tjänstemän inom näringslivet

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fremia avtalsområde Tjänstemän inom näringslivet (tidigare Industriavtalet) har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Fremias områden Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning och Tjänsteföretag.

Tjänsteföretag är ett nytt område, där Ledarna tidigare inte varit part, som nu ingår i Tjänstemän inom näringslivet (tidigare Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m.m.).

Ledarnas avtal om lön, det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning), gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

För de medlemmar som tidigare omfattats av avtalet Tjänsteföretag:

  • Ny modell för föräldralönetrappa.
  • Förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid.
  • Ny beräkningsperiod gällande ordinarie arbetstid.
  • Arbetsgivaren får Ledarna som ny motpart.

Nytt för alla inom avtalsområdet

  • Vid nyanställning kan arbetsgivaren direkt komma överens med tjänstemannen om provanställning.
  • Anställda har möjlighet att få föräldralön för kortare perioder av föräldraledighet.
  • Om en nyanställd har uppnått pensionsålder vid anställningstillfället har denne inte rätt till sjuklön från 15:e sjukdagen.

Deltidspension

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden på sammanlagt 0,4 procent.
  • 0,2 procent från 1 april 2023
  • 0,2 procent från 1 april 2024.

Arbetsgrupper

Ledarna kommer under avtalsperioden ansvara för två partsgemensamma arbetsgrupper på Fremia-nivå. Det innebär att dessa arbetsgrupper kommer att arbeta övergripande på alla avtalsområden som Ledarna är part i mot Fremia.

Förbättrad lokal tillämpning av Ledaravtalet

Ledarna och Fremia är överens om en partsgemensam arbetsgrupp som kommer att arbeta med att uppdatera ledaravtalet samt ta fram nytt stödmaterial till alla avtalsområden inom Fremia. Gruppens arbete syftar till att stärka ledaravtalets tillämpning och arbetet i gruppen ske genomföras under avtalsperioden.

Hållbara chefer

Ledarna och Fremia är överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska jobba med frågan Hållbara chefer. Målet för gruppen är att belysa chefers organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljö genom gemensamt arbete och gemensamma aktiviteter.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200–87 11 11 eller avtalsansvarig Crister Forslund, Bransch- och avtalsansvarig Ledarna, crister.forslund@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal.