Fler nyheter
Avtalsnyhet 15 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Fremia, tjänstemän inom KTF

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fremia, avtalsområde tjänstemän inom KTF (Kooperativa Tjänstemännens Förbund inom Ledarna) har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschen.

Avtalet är ett tillsvidareavtal.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar och som är verksamma i butik- och stormarknader och som är konsumentföreningar.

Ledarnas avtal om lön det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

  • Nytt moment under §6 rörande beredskap samt beredskapsersättning.
  • Ny beräkningsformel rörande ersättning vid beordrad/schemalagd tid sön- och helgdagar.
  • Redaktionella ändringar avseende nya åldersgränser samt att Fremia har en egen omställningsorganisation, Omstella.

Deltidspension

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden på sammanlagt 0,4%.
  • 0,1% från 1 april 2023.
  • 0,3% från 1 april 2024.

Arbetsgrupper

Två partsgemensamma arbetsgrupper kommer att tillsättas. Det innebär att dessa arbetsgrupper kommer att arbeta övergripande på alla avtalsområden som Ledarna är part i mot Fremia.

1. Arbetstider

Arbetsgruppens syfte är att se över schemaläggning av arbetstider, oreglerad arbetstid samt målstyrdarbetstid.

2. Redaktionella ändringar

Arbetsgruppens syfte är att modernisera avtalet med avseende på språk och avtalsuppbyggnad.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200–87 11 11 eller avtalsansvarig Crister Forslund, Bransch- och avtalsansvarig Ledarna, crister.forslund@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal