Fler nyheter
Avtalsnyhet 14 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Grafiska Företagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Grafiska Företagen har tecknat nya avtal för Ledarnas medlemmar inom Grafisk industri.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom arbetsgivarorganisationen Grafiska Företagen.

Ledarnas avtal om lön: Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension tillkommer under avtalsperioden med sammanlagt 0,4 % varav 0,2% avsätts per den 1 april 2023 och 0,2% avsätts per den 1 april 2024.

 

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det pågående partsgemensamma arbetet med Hållbara Chefer ska fortsätta under avtalsperioden. Syftet är att lyfta ledarskapets värde samt få Ledaravtalet att fungera väl och öka förutsättningarna för chefers hållbarhet.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Nina Åkervall, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, nina.akervall@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal