Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Gröna arbetsgivare

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Gröna arbetsgivare har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom skogsbruk.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 och tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom skogsbruk.

Nyheter i avtalet

  • Ny avsättning till deltidspension/flexpension 0,4%, totala värdet till ITP blir 2,0% vid avtalsperiodens slut.
  • Lönen ska fastställas enligt tidigare Ledaravtalet minst en gång per år. Tidpunkten för när lönerevisionen ska äga rum bestäms mellan chef och medarbetare precis som tidigare.
  • Övergångsbestämmelse gällande individuella avtal för längre uppsägningstider för de som anställdes före 1974 utmönstras.
  • Tidigare arbetsgrupper när det gäller fackligt arbete, översyn av avtalstexter och förhandlingsordning fortskrider.

Hållbara chefer

Kraven på chefer inom branschen ökar. Allt fler chefer larmar om att de har svårt att hantera sina uppdrag och samtidigt må bra och hålla i längden. En partsammansatt arbetsgrupp kommer därför tillsättas för att jobba med frågan Hållbara chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Mardjan Dubois, bransch- avtalsansvarig Ledarna, mardjan.dubois@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal