Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Industriarbetsgivarna – gruvindustrin

Sveriges chefsorganisation Ledarna och föreningen Industriarbetsgivarna har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom avtalsområde gruvindustrin.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom föreningen Industriarbetsgivarna, gruvindustrin.

Ledarnas avtal om lön det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden. Under 2023 höjs avsättningen från den 1 april med ytterligare 0.2 procent och från den 1 april 2024 tillkommer ytterligare 0,2 procent.

Avtalet om allmänna villkor har reviderats med anledning av att ITP avtalet om pensioner tidigare har förändrats.

Hållbara chefer

Ledarna och Industriarbetsgivarna är överens om att en partsammansatt central arbetsgrupp ska jobba med frågan Hållbara chefer.Parterna ska strukturera arbetet kring chefers hållbarhet samt förutsättningar, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas för att stötta företagen för att utveckla verksamhet och förutsättningar för chefer.

Ramverk för lokal överenskommelse avseende kompletterande pensionsavsättning

Ledarna och Industriarbetsgivarna är överens om ett ramverk för lokala parter som avser att teckna lokal överenskommelse om kompletterande pensionsavsättning för tjänstemän.

De centrala avtalen har anpassats så att sådan lokal överenskommelse ska kunna träffas. Centrala parter kommer inom avtalsperioden ta fram ett mer detaljerat ramverk som vägledning.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Anna Nilsson bransch- och avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal