Fler nyheter
Avtalsnyhet 14 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Livsmedelsföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Livsmedelsföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom livsmedelsbranschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar och som är verksamma i medlemsföretag inom Livsmedelsföretagen. Totalt berör det ca 1500 medlemmar.

Ledarnas avtal om lön, det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden. Under 2023 höjs avsättningen från den 1 april med ytterligare 0.2 procent och från den 1 april 2024 tillkommer ytterligare 0,2 procent.
  • Avtalet om allmänna villkor har reviderats med anledning av att ITP avtalet om pensioner tidigare har förändrats.

Arbetsmiljö – Avtalets bilaga 7

Två nya stycken har införts i bilagan för att tydliggöra fokus på arbetsmiljöns olika områden.

Förbättrad lokal tillämpning av Ledaravtalet

LI och Ledarna är överens om en partsgemensam arbetsgrupp som kommer att arbeta med material samt utbildningar för att förbättra tillämpningen av ledaravtalet inom branschen. Gruppens arbete syftar till att stärka ledaravtalets tillämpning och arbetet i gruppen ske genomföras under avtalsperioden.

Hållbara chefer

Ledarna och LI är överens om att en partsgemensam arbetsgrupp ska jobba med frågan Hållbara chefer. Målet för gruppen är att belysa chefers organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljö genom gemensamt arbete och gemensamma aktiviteter.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Crister Forslund, bransch- avtalsansvarig Ledarna, crister.forslund@ledarna.se.

 

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal