Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Svensk Handel

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Handel har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom branschen.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 och tills vidare.

Avtalet omfattar arbetsledare och som är medlem i Ledarnas samt är verksamma i medlemsföretag inom Svensk Handel enligt specifik förteckning.

Ledarnas avtal om lön det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

  • Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden på sammanlagt 0,4%.
  • 0,2% från 1 maj 2023 (tot 1,3%).
  • 0,2% från 1 maj 2024.(tot 1,5%).

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200–87 11 11 eller avtalsansvarig Crister Forslund, Bransch- och avtalsansvarig Ledarna, crister.forslund@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal