Fler nyheter
Avtalsnyhet 21 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Svensk Scenkonst

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Scenkonst har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för tekniska chefer och ledare anställda vid Kungliga Operan, Malmö Operan, Malmö Stadsteater och Stockholms Konserthus.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är tekniska chefer verksamma i medlemsföretag inom Svensk Scenkonst anställda vid Kungliga Operan, Malmö Operan, Malmö Stadsteater och Stockholms Konserthus.

Nyheter i avtalet

  • Ny avsättning till deltidspension/ flexpensionsavsättning 0,2%, totala värdet till ITP blir 1,3% vid avtalsperiodens slut.
  • Arbetsgrupp om arbetsmiljö för chefer inom ramen för den centrala arbetsmiljögruppen TMA.
  • Nytt reseavtal.
  • Bilaga A, anmärkning till arbetstidsbestämmelse för Kungliga Operan utgår från 1 januari 2024.
  • Bilaga B, anmärkning till arbetstidsbestämmelse gällande Malmö Opera, Malmö Stadsteater samt Stockholms Konserthus utgår från 1 januari 2024.
  • Ny tidsfrist på 7 dagar för MBL-förhandlingar, redaktionella förändringar.
  • Allmän visstid byter namn till avtalad visstid.
  • Huvudavtalets relevanta delar kommer att redigeras i allmänna anställningsvillkoren.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Mardjan Dubois, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, mardjan.dubois@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal