Fler nyheter
Avtalsnyhet 2 juni 2023

Nytt avtal: Ledarna och Svenska Flygbranschen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svenska Flygbranschen har överenskommit om att prolongera gällande kollektivavtal mellan Svenska Flygbranschen och Ledarna.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom arbetsgivarorganisationen Svenska Flygbranschen.

Ledarnas avtal om lön; Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tills vidare.

Nyheter i avtalet

2023-2024

Arbetsgivaren avsätter månatligen (löpande) från och med den 1 maj 2023 till och med 31 april 2024 ytterligare 0,2% till deltidspension, så kallad flexpension, dvs sammanlagt 1,8% av pensionsmedförande lön.

2024-2025

Arbetsgivaren avsätter månatligen (löpande) från och med den 1 maj 2024 till och med 31 april 2025 ytterligare 0,2% till deltidspension, så kallad flexpension, dvs sammanlagt 2,0 % av pensionsmedförande lön.

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det pågående partsgemensamma arbetet med Hållbara Chefer fortsätter tillsvidare. Arbetet ska syfta till att sprida kunskap, metoder och goda exempel för att få Ledaravtalet att fungera väl samt att öka förutsättningarna för chefers hållbarhet och kompetensutveckling.

Parterna kommer även se över behovet av ett partsgemensamt utbildningsmaterial för branschen.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Nina Åkervall, bransch- avtalsansvarig Ledarna, nina.akervall@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal